FMAN

tuyển dụng

CÔNG VIỆC NỔI BẬT

Khám phá sự nghiệp tuyệt vời tại Base.vn 

 UI/UX DESIGNER

6,000,000 — 8,000,000 VNĐ

NỘP HỒ SƠ

 NHÂN VIÊN KINH DOANH  

5,000,000 — 7,000,000 VNĐ

NỘP HỒ SƠ

NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ KẾ TOÁN

6,000,000 — 10,000,000 VNĐ

NỘP HỒ SƠ