FMAN - Bạn nhà nông Việt Nam

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE FMAN.ASIA

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty TNHH MTV FMAN(FMAN). Các thông tin hiển thị trên Website này nhằm mục đích cung cấp thông tin về FMAN, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của FMAN.
FMAN có toàn quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và Điều kiện được nêu tại website vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải lên Website FMAN.ASIA . Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan khi sử dụng website FMAN.ASIA
Khi truy cập, sử dụng Website này, Quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây. Do vậy, đề nghị Quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng Website này. 

THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ FMAN

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty TNHH MTV FMAN(FMAN). Các thông tin hiển thị trên Website này nhằm mục đích cung cấp thông tin về FMAN, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của FMAN.
FMAN có toàn quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và Điều kiện được nêu tại website vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải lên Website FMAN.ASIA . Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan khi sử dụng website FMAN.ASIA
Khi truy cập, sử dụng Website này, Quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây. Do vậy, đề nghị Quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng Website này.

Copyright© FMAN Company. All Reserved.
Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại FMAN có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Công ty TNHH MTV FMAN - Giấy phép kinh doanh số: 0314960096 cấp ngày 01/04/2018 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh